logo

MG PRIVILEGES

ร้านอาหาร

สระบุรี
ร้านริมคลองชล

ร้านริมคลองชล

View more

ร้านริมคลองชล

ส่วนลด 10% เมื่อชำระด้วยเงินสด และ 5% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต เฉพาะอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

ประจวบคีรีขันธ์
ร้านกูโรตี

ร้านกูโรตี

View more

ร้านกูโรตี

รับส่วนลด 5% เมื่อทานครบ 300 บาท

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

ประจวบคีรีขันธ์
ร้านครัวอินทาวน์

ร้านครัวอินทาวน์

View more

ร้านครัวอินทาวน์

รับส่วนลด 5% ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

เพชรบุรี
ร้านโอ้วทึ้ง

ร้านโอ้วทึ้ง

View more

ร้านโอ้วทึ้ง

รับส่วนลด 10% เมื่อทานขนมในร้านครบ 350 บาท ต่อ1 ใบเสร็จ

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

เพชรบุรี
ร้านชบาผับ

ร้านชบาผับ

View more

ร้านชบาผับ

รับส่วนลด 10% เฉพาะอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

ลพบุรี
ร้านฉัตรนารา

ร้านฉัตรนารา

View more

ร้านฉัตรนารา

รับส่วนลด 10% เฉพาะอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

ลพบุรี
ร้านเฉลิมไทย ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ

ร้านเฉลิมไทย ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ

View more

ร้านเฉลิมไทย ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ

รับฟรี โค้ก ขนาดกลาง 1 ขวด

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

อยุธยา
ร้านครัวมะนาว

ร้านครัวมะนาว

View more

ร้านครัวมะนาว

รับส่วนลด 10 % เฉพาะอาหารไม่รวมเครื่องดื่ม

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

สกลนคร
Hokkaido Craft Cafe' & Studio

Hokkaido Craft Cafe' & Studio

View more

Hokkaido Craft Cafe' & Studio

ส่วนลด 10%

1 ก.ค. 61 - 31 ต.ค. 61

อุดรธานี
Dose Espresso Thailand

Dose Espresso Thailand

View more

Dose Espresso Thailand

ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อชำระด้วยเงินสด

1 ก.ค. 61 - 31 ต.ค. 61

สงขลา
Billin Cafe & Bistro

Billin Cafe & Bistro

View more

Billin Cafe & Bistro

ส่วนลด 10%

1 ก.ค. 61 - 31 ต.ค. 61

สกลนคร
Hokkaido Froyo Grand

Hokkaido Froyo Grand

View more

Hokkaido Froyo Grand

ส่วนลด 10%

1 ก.ค. 61 - 31 ต.ค. 61

ศรีสะเกษ
Barco Cafe' and Eatery
(บาร์โค คาเฟ่ แอน อีท'เทอรี)

Barco Cafe' and Eatery
(บาร์โค คาเฟ่ แอน อีท'เทอรี)

View more

Barco Cafe' and Eatery
(บาร์โค คาเฟ่ แอน อีท'เทอรี)

ส่วนลด10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม

1 ก.ค. 61 - 31 ต.ค. 61

ลำปาง
Himwang Cafe

Himwang Cafe

View more

Himwang Cafe

ส่วนลด 10%

1 ก.ค. 61 - 31 ต.ค. 61

ลพบุรี
44 no.forty-four
(นัมเบอร์ โฟตี้โฟร์)

44 no.forty-four
(นัมเบอร์ โฟตี้โฟร์)

View more

44 no.forty-four
(นัมเบอร์ โฟตี้โฟร์)

ส่วนลด 10%

1 ก.ค. 61 - 31 ต.ค. 61